Project

 SAMENVATTING VAN HET IEEPS PROJECT

Hetproject Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS) (Onderwijseffectiviteit verhogen in lagere scholen) werdgoedgekeurd door het Lifelong Learning Programme(LLP) (‘Een Leven Lang Leren’)van de Europese Commissie, sub-programma Comenius –Comenius multilateraal project. Bij hetEducation, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)(Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele Middelen en Cultuur) staat dit project geregistreerd als 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP.

Duur van het project is 42 maanden – vanaf 1 december 2013 tot 30 mei 2017.

Zeven partnerorganisaties zijn leden van het consortium van dit project:

 • University of Kragujevac, Kragujevac, Servië – coördinator
 • KU Leuven, Leuven, België
 • University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
 • Institute for Educational Research, Belgrado, Servië
 • National Examinations Centre, Ljubljana, Slovenië
 • BasisschoolJelenaCetkovic, Belgrade, Servië
 • BasisschoolC Makedonitissa, Nicosia, Cyprus


Achtergrond

De strategieën Europe 2020enEducationand Training 2020zijn onder meer gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de kennis en de prestaties van leerlingen in het lager onderwijs. Aansluitend bijdeze doelstellingen is het IEEPS project ook gericht op het identificeren en analyseren van de onderwijskundige factoren die het belangrijkste zijn voor leerlingenprestaties. Leidraad bij dit project is het recentste conceptueel model van onderwijseffectiviteit, waardoor de leraar- en schoolfactoren gebruikt in het onderzoek gebaseerd zijn op state-of-the-art onderzoek, veeleer dan op post facto dataverzameling.

 

Doelstellingen

Het project heeft drie hoofddoelstellingen:

 1. Het identificeren van de factoren van onderwijseffectiviteit, dit zijn leraar- en schoolvariabelen die belangrijk zijn bij het verklaren van leerlingenprestaties op vlak van wiskunde en wetenschappen.
 2. Het geven van individuele schoolfeedback over de toegevoegde waarde – de bijdrage van de school zelf aan leerlingenprestaties, rekening houdend met de invloed van de achtergrondkenmerken van de leerlingen.
 3. Het creëren en implementeren van professionele ontwikkelingsprogramma’s en lesmaterialen voor leraren en opvoeders om hun onderwijspraktijk te verbeteren.


Hoofdactiviteiten

Het centrale deel van dit project betreft eenonderwijseffectiviteitsonderzoek in 125 lagere scholen in Servië die deelnamen aan het internationale TIMSS 2011 onderzoek. De onderzoeksresultaten komen zowelvoort uit de analyses van de relaties tussen de resultaten van leerlingen van het vierde leerjaar bij het TIMSS 2011-onderzoek en de eindexamenresultaten van deze leerlingen in 2015, als uit een veelheid van data in verband met de wijze van onderwijzen, sommige schoolkenmerken en achtergrondkenmerken van de leerlingen, die werden verzameld door middel vanenquêtes bij de leerlingen zelf, bij hun ouders en bij hun onderwijzers. Het project heeft zeer sterke toepassingsmogelijkheden, vermits elke school geautomatiseerde en individuele feedback krijgt over haar schoolprestaties, wat mogelijk gemaakt werd door het gebruiken en verbeteren van het reeds bestaande SPF systeem. Tevens zal elke school het handboek onderwijseffectiviteit ontvangen, zodat het schoolpersoneel haar onderwijs- en schoolpraktijken kan verbeteren. En tenslotte werden professioneleontwikkelingsprogramma’smet speciaal ontwikkelde lesmaterialen aangeboden aan 240 onderwijzers en opvoeders van 36 Servische basisscholenen aan 60 onderwijzers van 20 basisscholen in Cyprus. In Vlaanderen wordt een aangepaste versie aangeboden aan ongeveer 30 leraars en directie van ongeveer 15 scholen.


Producten

De producten van dit project omvatten:

 • individuele feedback over schoolprestaties;
 • het handboekOnderwijseffectiviteit;
 • professioneleontwikkelingsprogramma’senlesmaterialen;
 • een pamflet in verband met professioneleontwikkelingsprogramma’s;
 • eenbeleidsbrief;
 • thematische afleveringen van tijdschriften;
 • een website.


Verspreiding

De voornaamste valorisatie-activiteiten voor dit project zijn:

  • de organisatie van thematische wetenschappelijke conferenties (een in Cyprus en een in Servië);
  • de organisatie van rondetafelconferenties (een in Sloveniëen een in België);
  • de publicatie van wetenschappelijke papers;
  • de verdeling van de producten van het project aan scholen en andere betrokkenen;
  • ontmoetingen met beleidsmakers, beroepsverenigingen, relevante NGO’setc.
  • het bereiken van een breder publiek via verschillende media (televisie, website, kranten etc.).

https://ppw.kuleuven.be/o_en_o/COE/samenvatting-van-het-ieeps-project

 

Presentation for the Committee for International Education and Training Policy of the Flemish Educational Council (VLOR, Vlaamse OnderwijsRaad) – February 3th, 2017


IEEPS Project: Jan Van Damme with colleagues from schools (Belgium)

Presentation of the Belgian results of the TIMSS 2015 that utilized work done in IEEPS for the civil servants of the Ministry of Education (21st November 2016)

Presentation for the Committee for Education of the Flemish Parliament (Commissie Onderwijs) – 19st January 2016

Working Visit to Leuven, Belgium – 8th – 14th May 2015.

 

One of the outcomes of the Comenius project is the publication named Handboek voor kwaliteitsonderwijs “Het verbeteren van onderwijseffectiviteit van lagere scholen”, Comenius/IEEPS (Belgium)

 HANDBOEK VOOR KWALITEITSONDERWIJS “HET VERBETEREN VAN ONDERWIJSEFFECTIVITEIT VAN LAGERE SCHOLEN” COMENIUS/EEPS

 

pdf Bellens, K., Van Damme, J., De Fraine, B., & Van Den Noortgate, W. (2017a). Instructional quality: Catalyst or catch in the strive for quality and equity in education across Belgium, Germany and Norway. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA). San Antonio (TX), USA, 27 April – 1 May 2017.

pdf Bellens, K., Van Damme, J., De Fraine, B., Van Den Noortgate, W., Wendt, H., & Nilsen, T. (2017). Instructional quality: Catalyst or catch in the strive for quality and equity in education across Germany, Norway, and Flanders (Belgium). 7th IEA International Research Conference (IRC). Czech Republic, Prague, 28-30 June 2017.

pdf Bellens, K., Van Damme, J., De Fraine, B. (2016). Quality and equity in math achievement i n primary schools in Flanders (Belgium) based on TIMSS 2015: The moderating role of teachers’ instructional quality. In J. Teodorović (Ed.), Proceedings of the International Scientific Conference Improving Quality of Education in Elementary Schools (pp. 22-42), 14th October 2016, Belgrade. Jagodina and Belgrade: Faculty of Education, University of Kragujevac, Institute for Educational Research, Institute for the Improvement of Education.

 

Voor meer informatie over de resultaten en producten van het Comenius IEEPS project, zie de
Engelstalige webpagina : https://ieeps.edu.rs/?page_id=236