ProjektPOVZETEK IEEPS PROJEKTA

Projekt Izboljšanje izobrazbene učinkovitosti osnovnih šol (Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS) je bil razpisan v okviru programa Lifelong Learning Programme(LLP), Evropske komisije, podprogram Comenius –(Comenius multilateral project). Agencija za kulturo, izobraževanje in avdiovizualno področje (EACEA) vodi projekt pod oznako 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP.

Trajanje projekta je 42 mesecev – od 1. decembra 2013 do 30. maja 2017.

Sedem partnerskih organizacij je članov konzorcija projekta:

  • Univerza v Kragujevac, Kragujevac, Srbija – koordinator
  • KU Leuven, Leuven, Belgija
  • Univerza Ciper, Nikozija, Ciper
  • Inštitut za raziskovanje v izobraževanju, Beograd, Srbija
  • Državni izpitni center, Ljubljana, Slovenija
  • Osnovna šola Jelena Ćetković, Beograd, Srbija
  • Osnovna šola C Makedonitissa, Nicosia, Cyprus

Ozadje

Strategije ‘Evropa 2020’ ter ‘Education and Training 2020′so usmerjene k izboljšanju kakovosti znanja in dosežkov učencev v osnovnošolskem izobraževanju. Usklajeno s temi cilji, je projekt IEEPS osredotočen na prepoznavanje in analiziranje izobraževalnih dejavnikov, ki so najpomembnejši za dosežke učencev. Ta projekt se ravna po najnovejših konceptualnih modelihučinkovitosti v izobraževanju tako da sodejavniki učitelja in šole, uporabljeni v študiji,oblikovani na podlagi najsodobnejšihraziskav, ne pa na osnovi naknadnega zbiranja podatkov.

Cilji

Obstajajo trije glavni cilji projekta:

  1. Prepoznavanje dejavnikov izobraževalne učinkovitosti, torej spremenljivk na nivoju učitelja in šole, ki sopomembni za razlago dosežkov učencev pri matematiki in naravoslovju;

  2. Dajanje posamezni šoli povratne informacije o dodanivrednosti šole – prispevku šole k dosežkom učencev ob kontroliranju dejavnikov učenčevega ozadja;

  3. Ustvarjanje in izvajanje strokovnih razvojnih programov in gradiv za učitelje in vzgojitelje, da bi izboljšali svoje pedagoške prakse.

Glavne dejavnosti

Osrednji del tega projekta je raziskavaučne uspešnosti v 125 osnovnih šolah v Srbiji, ki so sodelovale v študijiTIMSS 2011. Izsledki raziskave so sestavljeni iz analize med rezultatiTIMSS 2011 učencev 4. razreda in dosežkiteh učencev na končnem izpitu v letu 2015 (v 8. razredu), kot tudi z množico podatkov o učnihspremenljivkah, spremenljivkah šole in učenčevega ozadja, ki smo jih zbrali iz vprašalnikov za učence, starše in učitelje. Projekt ima zelo močnouporabno vrednost, saj bo vsaka šola prejelaavtomatizirano individualizirano povratno informacijo o uspešnosti šole, kar je bilo mogoče z uporabo in izboljšanjem že obstoječega sistema SPF v Belgiji. Prav tako bo vsaka šola prejela Priročnik o izobraževalni učinkovitosti, tako da lahko šolsko osebje izboljša svoje učno in šolsko prakso. Nenazadnje so bili v projektu razviti tudi razvojni programi in gradiva za 240 učiteljev in vzgojiteljev iz 36 srbskih osnovnih šol, 40 učiteljev iz 20 belgijskih osnovnih šol in 60 učiteljev iz 30 osnovnih šol na Cipru.

Rezultati

Rezultati tega projekta, vključujejo:

– Povratnoinformacijoo delu posamezne šole;
– Priročnik oizobraževalni učinkovitosti;
– Profesionalne razvojne programe in materiale;
– Letak o programih strokovnega razvoja;
– Kratek povzetek za snovalce šolskih politik;
– Tematski izvod revije;
– Spletno stran.

Razširjanje rezultatov projekta

Glavne dejavnosti razširjanja projekta so:

– Organiziranje tematskih znanstvenih konferenc (ene na Cipru in ene v Srbiji);
– Organiziranje okroglih miz (ene v Sloveniji in ene v Belgiji);
– Objava znanstvenih člankov;
– Distribucija rezultatov projekta v šolah in med drugimi deležniki;
– Sestanki z oblikovalci šolske politike, strokovnimi združenji, ustrezniminevladnimi organizacijami, ipd
– Naslavljanje širše javnosti preko različnih medijev (televizija, spletne strani, časopisi itd.)

Poleg naštetega so bili pripravljeni programi usposabljanja za učitelje, ki so bili na voljo 240 učiteljem in drugim strokovnim delavcem iz 36 srbskih osnovnih šol, 60 učiteljem iz 20 osnovnih šol na Cipru in približno 30 učiteljem in ravnateljem iz okoli 15 osnovnih šol v Belgiji.

 

Okrogla miza, 25.05.2016. Ljubljana, Slovenia

 

European Conference of Educational Research (ECER) – Corvinus University, Budapest, Hungary, 7th-11th September 2015.

 

pdf Zupanc, D. & Cankar, G. (2016). Assessment for/of Learning Analytic Tool Used for Self Evaluation in Upper Secondary  Schools in Slovenia. In J. Teodorović (Ed.), Proceedings of the International Scientific Conference Improving Quality of Education in Elementary Schools (pp. 53-64), 14th October 2016, Belgrade. Jagodina and Belgrade: Faculty of Education, University of Kragujevac, Institute for Educational Research, Institute for the Improvement of Education.

pdf Gašper, C. &  Zupanc, D. (2015).  Upgrade of Slovenian School performance feedback system (SPFS) with individual’s contextual data – feasibility study, ECER (European Conference on Educational Research) 2015, 7.-11.9.2015, Budapest, Hungary.

pdf Gašper, C. &  Zupanc, D. (2016).  Exploring differences in Value Added measures of upper secondary education schools in Slovenia in light of contextual data, ECER (European Conference on EducationalResearch) 2016, 22.-26.8.2016, Dublin.

 

pdf Round table in Ljubljna, Slovenia (May 2016) – Conference report

 

Več o rezultatih in izdelkih projekta Comenius IEEPS najdete na spletni strani projekta v angleščini:
https://ieeps.edu.rs/?page_id=236