Glavno istraživanje – April 2015


Nakon nekoliko meseci planiranja, odabiranja odgovarajućih uzoraka, dobijanja dozvole i pregovora sa školskim koordinatorima, distribucija upitnika je počela u aprilu 2015.
Paketi su poslati u 125 škola u Srbiji. Tokom aprila, maja i juna 2015. godine, prikupljeni su podaci od preko 5.500 učenika, njihovih roditelja, 2.500 nastavnika i uneti u bazu podataka. Analize podataka će poslužiti kao osnova za stvaranje povratne informacije uspeha u školi, efektivni priručnik faktora i seminarima stručnog usavršavanja.

« 2 of 3 »