Radna poseta Nikoziji, Kipar – 26. jul- 29. avgust 2015.


U okviru radnog paketa 2 i 3 organizovan je dvonedeljni radni sastanak na Univerzitetu Kipar u Nikoziji od 26. jula do 09. avgusta 2015. godine. Organizovana su predavanja i radionice koje su vodili prof. dr Leonidas Kiriakides sa Univerziteta na Kipru i dr Margarita Christoforidou sa Kiparskog Internacionalnog Instituta za Menadžment (CIIM). Tokom radne posete učesnici su bili posvećeni efikasnom planiranju i sprovođenju programa profesionalnog razvoja zaposlenih u školama. Takođe, učesnici sastanka su analizirali podatke koje su prikupljeni tokom glavnog istraživanja u proleće 2015. godine.

« 1 of 8 »