Evropska konferencija o obrazovnim istraživanjima (ECER) – Korvinus Univerzitet, Budimpešta, Mađarska, 7. – 11. septembr 2015.


U septembru 2015. godine Darko Zupanc i Gašper Cankar su učestvovali na Evropskoj konferenciji o istraživanjima u obrazovanju na Korvinus univerzitetu u Budimpešti, Mađarska. Oni su prezentovali rad RIC-a pod imenom ” Poboljšanje slovenačkog sistema za davanje povratnih informacija o efektivnosti školama (SPFS) koristeći individualne kontekstualne podatke – studija izvodljivosti”. Studija urađena tokom IEEPS projekta je nastavila raniji rad RIC-a na SPFS sistemu. Studija je ispitivala validnost i primenljivost nacionalnih administrativnih podataka za samoevaluaciju, unapređivanje obrazovanja i osiguranje kvaliteta koji mogu da budu postignuti kroz ALA alatku (slovenacki SPFS).