Opis i ciljevi projektaOpis projekta

Napredak učenika u postizanju viših nivoa znanja i obrazovanja postavlja se kao jedan od ciljeva strategija Europe 2020 i ET 2020. Kako bi ovaj važan cilj bio ostvaren, potrebno je ispuniti čitav niz preduslova. Kao posebno značajna pretpostavka izdvaja se upoznavanje škola sa osnovnim pitanjima, kao što su:

  1. koji je doprinos škole postignućima učenika, nezavisno od drugih faktora koji utiču na postignuće (npr. socioekonomski status učenikove porodice),
  2. koje pedagoške i organizacione prakse (npr. vežbanje zadataka na času) su efektivne, a koje su neefektivne u podizanju postignuća učenika i
  3. kako škole da dodatno povećaju efektivnost, odnosno kvalitet nastavne prakse.

 

Imajući  u  vidu  značaj  ovih,  ali  i  drugih  ključnih  problema,  u  okviru  projekta „Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola” postavili smo četiri osnovna cilja:

  1. Utvrditi kako škola i nastava utiču na postignuće učenika u matematici i prirodnim naukama, uzimajući u obzir raznovrsnost učeničke populacije u pogledu individualnih karakteristika učenika.
  2. Dostaviti školama individualne povratne informacije o postignuću učenika i dodatoj pedagoškoj vrednosti škole.
  3. Kreirati izveštaj o činiocima kvalitetne nastave namenjen nastavnicima za potrebe unapređivanja nastave na osnovu nalaza dobijenih u istraživanju.
  4. Osmisliti  i  realizovati  program  stručnog  usavršavanja  nastavnika  na  osnovu rezultata ovog istraživanja i preporuka o razvoju kvalitetne nastave.