Istraživanje KOMENIJUS 2015


 

Izvođenje istraživanja predstavljalo je prvi korak u realizaciji ciljeva projekta. Kako bi bio utvrđen doprinos škole i nastave na postignuće nezavisno od različitih učeničkih karakteristika,  iz  125  škola  u  Srbiji  prikupljeni  su  podaci  o  različitim  školskim organizacionim i nastavnim činiocima, ali i o širokom skupu učeničkih individualnih karakteristika. Podatke o školskim organizacionim varijablama pružili su nastavnici, dok su informacije o nastavi dobijene od učenika. Podatke o individualnim učeničkim karakteristikama pružili su učenici i njihovi roditelji. Kao mera aktuelnog postignuća učenika korišćeni su rezultati sa probnog završnog i završnog ispita koje su učenici polagali 2015. godine. Rezultati iz TIMSS studije u kojoj su isti učenici učestvovali 2011. godine su korišćeni kao mera prethodnog postignuća (ova mera je važan činilac aktuelnog postignuća učenika). Analiza obilja prikupljenih podataka omogućila je realizaciju prvog cilja projekta ‒ identifikovanje faktora koji utiču na postignuće učenika osnovnih škola u Srbiji.

Nalazi ovih analiza pokazali su u kojoj meri se razlike u postignućima učenika mogu pripisati individualnim karakteristikama učenika, a u kojoj meri su uzrokovane razlikama između škola koje učenici pohađaju. Na osnovu ovih podataka, za svaku školu iz uzorka  napravljen je Individualan Izveštaj o tome da li učenici iz različitih predmeta ostvaruju više ili niže postignuće od onog koje bi bilo očekivano na osnovu njihovih individualnih karakteristika. Na taj način ostvaren je i drugi cilj projekta.

Jedan od ishoda ovog projekta je publikacija “Izveštaj o istraživanju obrazovne efektivnosti škola i priručnik za realizovanje kvalitetne nastave”, u kojoj su opisani nalazi o najefektivnijim nastavnim praksama u Srbiji i ponuđene preporuke za unapređivanje nastave. Ova publikacija je u papirnoj verziji distribuirana školama koje su učestvovale u istraživanju, ali je namenjena i svim drugim školama u Srbiji i može se preuzeti u elektronskoj formi (sekcija Rezultati i produkti). Na taj način, realizovan je i treći cilj projekta.

Četvrti cilj projekta je takođe ostvaren, budući da je tokom 2015/2016. školske godine održan i devetodnevni ciklus programa stručnog usavršavanja na osnovu uvida proisteklih iz projekta. Obučeno je 236 nastavnika, stručnih saradnika i direktora iz 36 škola u Srbiji, kako bi se unapređivale najefektivnije nastavne prakse. O akreditovanim seminarima možete da pogledate na ovoj strani https://ieeps.edu.rs/sr/?page_id=194