Rezultati


DISEMENTACIJA

 

  • Izveštaji

U ovom Izveštaju predstavljeni su glavni nalazi projekta “Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola” (IEEPS). Izveštaj je na engleskom jeziku.

pdf Improvement of Educational Effectiveness in Primary Schools (IEEPS) – Evaluation report

 

  • Sažetak za obrazovne politike

Jedan od rezultata Komenijus projekta je bio kreiranje Sažetka za obrazovne politike koji sadrži ključne rezultate istraživanja Komenijus 2015 i preporuke o menjanju nastavne prakse koje se temelje na tim rezultatima. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

pdf POLICY BRIEF ’’Improving educational effectiveness of primary schools’’ (English Version)

 

  • Izveštaj o istraživanju i priručnik za kvalitetnu nastavu (EF)

Ova publikacija sadrži opis najeefektivnijih nastavnih praksi u našoj zemlji, kao i preporuke za unapređivanje kvaliteta nastave. Publikacija je štampana i distribuirana u 125 škola koje su učestvovale u istraživanju, ali je namenjeno i drugim zainteresovanim školama u Srbiji. Publikacija je dostupna na engleskom, srpskom i flamanskom jeziku.

pdf Research Report and Handbook of the IEEPS project (English version)
pdf Research Report and Handbook of the IEEPS project (Serbian version)
pdf Research Report and Handbook of the IEEPS project (Belgium version)

 

  • Priručnik istraživačkog projekta “Unapređenje efektivnosti obrazovanja u osnovnim školama (IEEPS)” – Izrada strategija zasnovanih na empirijskim dokazima i preporuke za unapređivanje kvaliteta nastave

Оvа publikacija sadrži sledeća poglavlja: (1) Promovisanje kvaliteta: Dinamičan pristup obrazovnoj efektivnosti i unapređivanje škole, (2) Dinamičan model obrazovne efektivnosti: Pregled, (3) Upotreba modela DASI za unapređivanje rada nastavnika i škole: Prevođenje teorije u praksu. Ova publikacija je dostupna u elektronskoj formi na engleskom i grčkom jeziku.

pdf Handbook of the IEEPS project (English version)
pdf Handbook of the IEEPS project (Greek version)

 

  • Knjiga

Jedan od rezultata projekta “Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola” (IEEPS) je knjiga autorke Jelene Teodorović “Obrazovna efektivnost: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu” (2016) u izdanju Fakulteta Pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Na linku možete da pogledate sadržaj knjige.

pdf Educational effectiveness – What makes a quality teacher and a quality school (Teodorović,2016)

 

  • Konferencija Komenijus projekta

Jedan od rezultata projekta “Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola” (IEEPS) je održavanje Međunarodne naučne konferencije “Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama” u Beogradu 14. oktobra 2016. godine. Konferenciju su organizovali Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja iz Beograda. Poziv za učešće na konferenciju dostupni su na srpskom i engleskom jeziku.

pdf Call for papers – Comenius 2016
pdf Conference application form – Comenius 2016

pdf Poziv za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji – Komenijus 2016
pdf Prijava za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji – Komenijus 2016

 

  • Druge konferencije

U okviru projekta oragnizovane su još dve međunarodne konferencije. Konferencija pod nazivom “Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola” (IEEPS) održana je na Univerzitetu na Kipru u Nikoziji 20. maja 2017. godine. Konferencija pod nazivom “Metodički aspekti nastave matematike” organizovana je od 14. do 15. juna 2014. godine u Jagodini, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Materijali sa konferencija su dostupni na grčkom i srpskom jeziku.

pdf Conference of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Short Description
pdf Conference of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Program (Greek)
pdf Conference of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Presentation (Greek)

pdf 3Rd International conference – MHETODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING MATHEMATICS BOOK OF ABSTRACT