GALERIJA

U okviru projekta “Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola” (IEEPS) održana je konferencija 20. maja 2017. godine na Univerzitetu na Kipru, Nikozija, Kipar.

Prezentacija rezultata projekta “Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola” (IEEPS) održana je 3. februara 2017. godine pred Savetom za obrazovanje u Belgiji

Predstavljanje rezultata rada iz Komenijus projekta na međunarodnom skupu “Problemi i dileme savremene nastave u teoriji i praksi” 26. i 27. maja 2017. godine u Aranđelovcu

Konferencija “Unapređivanјe kvaliteta obrazovanјa u osnovnim školama” – 14.10.2016.

Seminari

Okrugao sto, 25.05.2016. Ljubljana, Slovenija

Evropska konferencija za pedagoška istraživanja (ECER) – Corvinus University, Budimpešta, Mađarska, 7. – 11. septembr 2015.

Radna poseta Nikoziji, Kipar – 26. jul- 29. avgust 2015.

Radna poseta Belgiji, Luven – 8-14.5.2015.

Glavno istraživanje – April 2015.

Julski radni sastanak u beogradu, Srbija 9-14.7.2014.

Aprilski radni sastanak u Beogradu, Srbija 28-30.4.2014.

Radna poseta Sloveniji, Ljubljana 23-28.2.2014.

Uvodni sastanak projekta u Jagodini, Srbija 12. i 13.12.2013.