Partneri

  • Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu – koordinator institucija iz Srbije;
  • Institut za pedagoška istraživanja (IPI), Beograd, Srbija;
  • Katolički univerzitet, Luven, Belgija;
  • Univerzitet na Kipru, Nikozija, Kipar;
  • Državni ispitni centar, Ljublјana, Slovenija;
  • OŠ „Jelena Ćetković”, Beograd, Srbija;
  • OŠ „Makedonitisa”, Nikozija, Kipar.