Poziv za učešće na Komenijus IEEPS konferenciji, Beograd, Srbija

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru Komenijus IEEPS projekta „Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola”, organizuju međunarodnu naučnu konferenciju „Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama” koja će se održati 14. oktobra 2016. u Beogradu. Osnovni cilј konferencije je da promoviše naučno zasnovane nalaze o činiocima kvalitetnog osnovnoškolskog obrazo...
More

Seminari

U okviru projekta „Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola“ planirano je da se kreiraju i realizuju programi stručnog usavršavanja namenjeni zaposlenima u obrazovanju. Osnovni cilј programa je da pobolјša učeničko postignuće kroz obučavanje nastavnika, stručnih saradnika i direktora da u praksi unaprede klјučne, generičke elemente kvalitetne nastave koji su zasnovani na nalazima studija obrazovne efektivnosti u svetu. Programi koji se sprovode u Srbiji su akreditovani kod Minista...
More

Evropska konferencija o obrazovnim istraživanjima (ECER) – Korvinus Univerzitet, Budimpešta, Mađarska, 7. – 11. septembr 2015.

U septembru 2015. godine Darko Zupanc i Gašper Cankar su učestvovali na Evropskoj konferenciji o istraživanjima u obrazovanju na Korvinus univerzitetu u Budimpešti, Mađarska. Oni su prezentovali rad RIC-a pod imenom " Poboljšanje slovenačkog sistema za davanje povratnih informacija o efektivnosti školama (SPFS) koristeći individualne kontekstualne podatke - studija izvodljivosti". Studija urađena tokom IEEPS projekta je nastavila raniji rad RIC-a na SPFS sistemu. Studija je ispitivala validnos...
More